Пари от еврофондовете хората са разделени между 100 милиона

Пари от еврофондовете могат да бъдат достъпни за всички. Европейският съюз отпусна 100 милиона евро за обикновените хора, за да се подпомогне развитието на малките енергийни източници. Това става ясно и от Споразумение за партньорство, подписано между страни като Словакия и Европейската комисия.

 

В подкрепа на малките енергийни източници за домакинствата ще отидат и до 100 милиона евро от фондовете на ЕС. Това партньорство е между Словакия с Европейската комисия.

 

Споразумението за партньорство е рамков документ, който ще позволи на домакинствата да използват средствата, за да инсталират малък обем от възобновяеми източници. Новото е, че главата на семейството, може директно да потърси подкрепа от фондовете на ЕС. По този начин всяко домакинство може да получи до 1500 евро.

 

Кандидатите ще бъдат достатъчни, а за по-нататъшни стъпки и срокове ще става ясно и от Европейската комисия по самата Оперативна програма за качествена среда. В нейна полза е подкрепата за малки възобновяеми източници, подробностите, около която се доуточняват с всяка страна от ЕС.

 

Очаква се до 2023 г. по-малък източник на собствената власт и да бъдат инсталирани около 70 хиляди в домакинствата, но в крайна сметка тази цифра може да е и значително по-голяма.

 

Целта на подобна програма е домакинствата да сведат до минимум намаляване на разходите за енергия, така че да се спестяват пари, които да бъдат ползвани за други цели.

 

Много от страните в ЕС ще се възползват от средства на ЕС, включително Словакия, която ще усвои до 15,3 милиарда евро, от които 100 милиона ще отидат за малките местни източници на енергия.

 

В подкрепа за собственика на малък източник с мощност от 10 кВт, не се счита за предприемач. Произвежданата енергия ще е само за собствена консумация и тя няма да бъде продадена. В подкрепа следва да се преместят до 1500 евро. Например, фотоволтаична системи с мощност от 3 киловат, които струва около 5000 евро.

Пестене на енергия и независимост

В следващите няколко седмици трябва да стартира проект в подкрепа на хората, които инсталират собствено захранване. Евро фондовете са в състояние да отпуснат по 1 500 евро.

 

Споразуменията, които се изготвят имат за цел да отварят пътя към реална реализация на плановете, които ще спестят не само енергийна независимост, но и десетки хиляди домакинства.

 

Това е и една от причините, поради които множество асоциации на фотоволтаичната индустрия приветства споразумения за партньорство между страна членка на ЕС и Европейската комисия. Този пакет е програма за подкрепа на малки възобновяеми източници, които имат за цел да бъдат насочени около 100 милиона евро, докато подкрепата за един гражданин може да достигне до 1 500 EUR.

 

Често се появяват и някои съмнения относно това дали парите от европейските фондове се използват ефективно и по прозрачен начин. В случай на подкрепа за своите собствени енергийни ресурси, няма никакво съмнение. Това са парите, които получавате директно гражданите на страните членки. Те го правят, така че да могат да инсталират фотоволтаични панели или друг източници на енергия. Такъв метод за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, който е възприеман за справедливо и безпристрастно качество за опазване на околната среда. Веднага след одобряването му от службата на правителство се публикува информация за конкретни стъпки, които трябва да направят кандидати.

 

Макар да е ясно, че това може да бъде източник с мощност от 10 кВт, то произведената енергията ще бъде в състояние да го използва само за лична употреба. Правителствата на някои страни предполагат, че в периода между 2014-2020, благодарение на подкрепата, за собствено захранване около 70 хиляди граждани ще имат възможност да кандидатстват и да се включат по тази програма.

 

В подобна ситуация започва отново да повдига въпроса за енергийната независимост. В някои страни тези теми са с голяма важност и нужда от бързо развитие и поради ограничените находища на природни ресурси, какъвто е и природния газ.

 

Ето защо, се приема, че програмата по насърчаване на енергията от възобновяеми източници се превръща в реалност. В близко бъдеще, тъй като то значително разширява групата на гражданите, които значително спестяват разходи за енергия и спестената енергия им носи енергийна независимост.